At the auto show

JAK POSTUPOVAT

VÝMĚNA ČELNÍHO SKLA BEZPLATNĚ – Z PŘIPOJIŠTĚNÍ ČELNÍHO SKLA

Poškozený bude potřebovat doložit:

 1. Platný řidičský průkaz pro řízení motorového vozidla v EU
 2. Velký technický průkaz s platnou technickou kontrolou
 3. Smlouva o leasingu či úvěru (je-li vozidlo na leasing nebo úvěr)
 4. Pojistná smlouva s vyznačeným připojištěním čelního skla a s vyznačenou výší spoluúčasti
 5. Je-li vozidlo psané na firmu, budete k podpisu potřebovat také razítko ( plátce DPH doplatí DPH )

VÝMĚNA ČELNÍHO SKLA BEZPLATNĚ – Z POVINNÉHO RUČENÍ VINÍKA

Doklady potřebné k bezplatné opravě čelního skla, výměna čelního skla při zavinění škody jiným účastníkem:

Poškozený bude potřebovat doložit:

 1. Platný řidičský průkaz pro řízení motorového vozidla v EU
 2. Velký technický průkaz s platnou technickou kontrolou
 3. Smlouva o leasingu či úvěru (je-li vozidlo na leasing nebo úvěr)
 4. Pojistná smlouva s vyznačeným připojištěním čelního skla
 5. Je-li vozidlo psané na firmu, budete k podpisu potřebovat také razítko (plátce DPH doplatí DPH)
 6. Záznam o dopravní nehodě platný v EU

Viník (pojištěný) bude potřebovat doložit:

 1. Platný řidičský průkaz pro řízení motorového vozidla v EU
 2. Velký technický průkaz s platnou technickou kontrolou
 3. Doklad o povinném ručení nebo zelená karta
 4. Pojistná smlouva s vyznačeným připojištěním čelního skla
 5. Je-li vozidlo psané na firmu, budete k podpisu potřebovat také razítko (plátce DPH doplatí DPH)
 6. Záznam o dopravní nehodě platný v EU

VÝMĚNA AUTOSKLA BEZPLATNĚ – Z HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ

Poškozený bude potřebovat doložit:

 1. Platný řidičský průkaz pro řízení motorového vozidla v EU
 2. Velký technický průkaz s platnou technickou kontrolou
 3. Smlouva o leasingu či úvěru (je-li vozidlo na leasing nebo úvěr)
 4. Pojistná smlouva s vyznačeným připojištěním čelního skla a s vyznačenou výší spoluúčasti
 5. Je-li vozidlo psané na firmu, budete k podpisu potřebovat také razítko (plátce DPH doplatí DPH)
 6. Záznam o dopravní nehodě platný v EU

 VŠE UDĚLÁME ZA VÁS

Pojistnou událost za Vás nahlásíme, zlikvidujeme, zajistíme fotodokumentaci a na základě Vámi podepsané plné moci bude pojistné plnění uhrazeno na konto servisu. Vy u nás uhradíte pouze DPH, pokud jste plátci daně z přidané hodnoty a popřípadě spoluúčast, pokud ji máte sjednanou v pojistné smlouvě.

Vyřizujeme škodné události pojišťoven, které jsou v současnosti na trhu: Kooperativa, Čpp, Uniqa, Allianz, Generali,Česká pojišťovna, Axa, Triglav, Wüstenrot, Slavia

Zavolejte nám a my se o všechno postaráme za Vás  

 zjištění podmínek vašeho pojištění vozidla
 nahlášení škodní události příslušné pojišťovně
 zajištění prohlídky poškozeného autoskla
 vyřízení náležitostí s leasingovými společnostmi
 odeslání kompletní dokumentace přímo pracovníkům likvidací
 převzetí pojistného plnění přímo od pojišťovny